รู้หรือไม่ ?! การตั้งนามสกุลครั้งแรกของไทย เป็นอย่างไร!

DSCN2455cut

ประวัติศาสตร์การตั้งนามสกุลของไทยเรานั้น มีการริเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 นี่เอง เนื่องจากปัญหาบุคคลในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 มีหลากหลายมาก ทั้งในราชการและนอกราชการ อันเป็นเหตุเนื่องมาจากคนส่วนใหญ่มีการตั้งชื่อกัน ซ้ำๆ เดิมๆ เพื่อให้เรียกง่าย อาทิ เช่นกัน นาย อิน นายดำ นาย แดง นายจัน นายเพ็ง เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้ การที่ประเทศไทยเราในสมัยนั้น ซึ่งเป็นช่วงที่เข้าสู่โลกกว้างมากขึ้น และมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ในหลวงในสมัยนั้น เล็งเห็นว่าคนไทยไม่ได้จะต้องมีเพียงแค่ชื่ออย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องมีนามสกุลเอาไว้ แจ้งเกิด แจ้งตาย หรือลงทะเบียนเอาไว้ ไม่ให้ใครมาปลอมแปลงเอกสารได้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ประกาศพระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455  โดยบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 เป็นต้นไป เพื่อให้คนไทยมีนามสกุล เอาไว้ตั้งมั่นในชื่อเสียงและการกระทำของตัวเอง ถ้าหากต้องการสร้างชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล ก็จะต้องพยายามหมั่นทำความดี ประกอบกิจการให้เจริญยิ่งขึ้น แต่ถ้าอยากให้ชาติตระกูลเสื่อมเสีย ก็ต้องทำในสิ่งที่ประชาชนรุมประณาม นั่นจึงจะส่งผลต่อนามสกุลเป็นสิ่งสำคัญ

1180084825

เท่านั้นยังไม่พอ ในช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชบัญญัติ นามสกุลขึ้นใหม่ๆ ก็มีผู้คนมาขึ้นทะเบียนขอตั้งชื่อนามสกุลกันมากมาย โดยในสมัยนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะตั้งอย่างไรดี นายอำเภอและเจ้าเมืองจึงต้องคอยตั้งให้ ส่งผลทำให้ไม่เป็นอันทำอะไรเลยในแต่ละวัน แต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ก็พระราชทานนามสกุลแก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ดังที่ทรงบันทึกไว้ใน “ทะเบียนนามสกุล” ถึง 6432 นามสกุล และนามสกุลแรกที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ก็ได้พระราชบัญญัติให้แก่เจ้าพระยายมราชนั่นเอง โดยมีชื่อนามสกุลว่า “สุขุม” หรือ “ปั้น สุขุม” นั่นเอง

269796__15022013115031

ขอขอบคุณเครดิตที่มา http://www.flagfrog.com/first-last-name-thailand/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share

About Author

error: Content is protected !!