เชอร์โนบิล โรงงานหลอน 30 ปีแห่งโศกนาฏกรรม!

j

เชอรโนบิลเป็นชื่อของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งหนึ่ง โรงงานแห่งนี้ตั้วอยู่ที่เมืองปริเปียต ประเทศยูเครน ก่อนการระเบิดเชอร์โนบิลเป็นมืองอุตสาหกรรมที่มีความเจริญมากแต่เมื่อการระเบิดได้เกิดขึ้นจากความขัดข้องทางเทคนิคก็พลิกโฉมเมืองให้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว เป็นที่น่าเศร้าใจมาก ไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้

t

วันที่ 26 เมษายน 2529 ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน อดีตสหภาพโซเวียต ในช่วงแรกทางการต้องการจะปิดข่าวการระเบิดของโรงไฟฟ้าโดยแจ้งบอกแค่ว่าเป็นเพียงเหตุไฟไหม้ธรรมดาจึงเป็นสาเหตุทำให้ประชาชนหลายคนไม่สามารถอพยพทัน ทั้งยังทำให้พนักงานดับเพลิงที่ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีหลายคนเสียชีวิตในเวลาหลังจากนั้นไม่นาน การเก็บกวาดในช่วงแรกๆคือต้องดับไฟที่กำลังลุกไหม้เครื่องปฏิกรณ์ก่อนโดยการฉีดน้ำเย็นไปที่เครื่องปฏิกรณ์ ใช้เวลาอยู่ราว 10 ชั่วโมงเพลิงลุกไหม้จึงสงบลงการฝังกลบก็เริ่มขึ้นในหลายวันหลังจากนั้นโดยการใช้คอนกรีตเป็นพันๆตันฝังกลบลงไป

rrrrr

แม้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ตามแต่สิ่งที่ตามมากับสภาพแวดล้อมนั้นยังอยู่ คือ รังสีเหล่านี้แม้มองไม่เห็นแต่ก็ได้เข้าไปทำลายและเปลี่ยนแปลงระบบพันธุกรรมในร่างกายของคนให้เกิดความผิดปกติ หลายคนเป็นมะเร็งและหลายคนก็พิกลพิการ พื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าก็ยังได้รับการปนเปิ้อนของรังสีในปริมาณมากทั้งในดิน ในน้ำหรือในตัวของสัตว์แถวนั้น ต้องใช้เวลาถึง 50 ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ เหตุการณ์นี้จึงเป็นเครื่องช่วยเตือนใจให้ระลึกถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความผิดพลาดในการควบคุมเครื่องจักรของคนได้เป็นอย่างดีว่าไม่ควรประมาท

ขอบคุณที่มาจาก : http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/nuclear/nomorechernobyls/what-happened-in-chernobyl/

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Share

About Author

error: Content is protected !!